10 antyprzykazań

V Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Performance, Lyon, Francja,
kwiecień 1983

Impulsem do tego performance'u było spotkanie w samolocie do Lyonu profesora Stefana Morawskiego, który zaproponował, żeby Warpechowski zaangażował go do swojego wystąpienia. Według pomysłu filozofa, artysta miał napisać "10 przykazań", a on sam "10 antyprzykazań", które miały zostać poddane konfrontacji podczas sympozjum. Podczas wystąpienia Warpechowski rozłożył na podłodze plansze z hasłami "filozofia", "historia", "personalizm", "socjalizm" i pytał Morawskiego, gdzie widzi siebie na tym schemacie. Ten, unikając odpowiedzi prowadził własna rozmowę z publicznością, w związku z czym performer nabił swoją rękę na wystający ze stołu gwóźdź i zaczął czytać swoje przykazania. Kartki z tekstem rozsypały się i zostały za pozwoleniem artysty zabrane przez osobę z publiczności.