Dialog z Fryderykiem II

Friedrichplatz, Kassel, Niemcy,
20 czerwca 1986

Akcja odbyła się na placu przed Friederizianum, ale Warpechowski mylnie zinterpretował pomnik Fryderyka II księcia Hesji jako przedstawienie Fryderyka II Wielkiego.
Nacinając trawnik nożem, wkładał tekturki z literami w linii prostopadłej do monumentu, tak, że przed pomnikiem powstał napis "Machiavelli", a z tyłu "Antymachiavelli".
Potem postawił przed Fryderykiem II lustro i wykopał krzak ostu, który posadził na osi instalacji.  Kolejny rozsiane na trawniku tekturki zawierały nazwiska znanych polityków i artystów.