Dialog ze śmiercią

OFERTA 76, Galeria Labirynt, Lublin,
1976

Przed performance zostały przygotowane rekwizyty: stół przykryty białym papierem, na którym artysta narysował dwa przecinające się okręgi oznaczone literami "a" - oznaczające rzeczywistość codzienną, "tu i teraz" oraz "A" – symbolizujące rzeczywistość transcendentalną, pośmiertną. Po dwóch stronach stołu stały szklanki z wodą i żywymi rybkami. Dwa reflektory ustawione po przeciwległych stronach sali rzucały światło w taki sposób, aby tworzyło na ścianie jeden okrąg. Na jego tle stanął artysta trzymając w dłoni ludzką czaszkę i poruszając nią w taki sposób, aby jej cień pokrył się z jego własnym profilem.
Następnie usiadł przy stole stawiając czaszkę naprzeciw siebie w polu "A" i włączył magnetofon odtwarzający nagrane wcześniej dźwięki stękania i bełkotu, z których po chwili dało się odróżnić głoskę "a". W tym czasie performer wpatrywał się w oczodoły czaszki, a jego własne oczy zaczęły łzawić. Następnie wypił wodę ze szklanki połykając wraz z nią żywą rybkę. Przed publicznością od początku akcji leżała martwa ryba kupiona w sklepie rybnym.