Kurz

XXX-lecie Plenerów Osieckich, Muzeum w Koszalinie, Koszalin,
20 sierpnia 1993

Wystąpienie miało miejsce podczas wystawy z okazji trzydziestolecia plenerów w Osiekach.
Na potrzeby  performance na ścianie zawieszono dwie wycieraczki i kawałek starego chodnika. Artysta, ubrany cały na biało, zbierał odkurzaczem kurz z podłogi i ścian galerii. Następnie wysypał zebrany brud na białą szmatkę i zważył go na laboratoryjnej wadze, po czym  z powrotem rozdmuchał go tam, gdzie go zebrał. Na statywie, na którym zamontowana była waga wisiał, czarny woreczek zawierający mak, który artysta "rozsiał" wychodząc z sali.