Nic + Nic + Nic + Nic

Lubelska Wiosna Teatralna, Warszawa, Lublin,
wiosna 1973

W performance tym Warpechowski po raz kolejny odnosił się do pojęcia "Nic", przywołując kategorię Noumena czyli  rzeczy samej w sobie, wprowadzonej przez Immanuela Kanta.
Działanie składało się z czterech części:
- Pierwsze Nic: Małgorzata Dłużniewska wycięła artyście nożyczkami włosy na głowie w kształcie napisu "Nic"
- Drugie Nic: obcięte pukle obciętych włosów odpowiadały literom N, I, C
- Trzecie Nic: Warpechowski ułożył z włosów na planszy napis "NIC"
- Czwarte Nic: artysta podpalił te włosy

Zobacz też: #12, #20, #21, #27