Sprawiedliwość kamieni

Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko,
7 października 1989

Performance odbył się w kuźni Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, na co dzień służącej jako warsztat pracy dla artystów. Wnętrze podczas akcji wypełniał dym z kościelnego kadzidła. Artysta ubrany był w czerwony szlafrok, używany przez niego w serii performance'ów "Champion of Golgotha".
Używając narzędzi dostępnych w kuźni, jak palenisko, kowadło i młot pneumatyczny Warpechowski wykonał miecz ze stali, którego elementy, zostały już wcześniej wstępnie odkute. Dźwięki wydobywane za pomocą narzędzi stanowiły swego rodzaju ścieżkę dźwiękową akcji.
Ukończonym mieczem, rozgrzanym do białości kreślił przed sobą linie. Następnie wziął wykutą wcześniej przez siebie wagę szalową, na której umieścił dwa, podobnej wielkości, kamienie i wypowiedział kwestię: Każdy kamień nosi w sobie sprawiedliwość i niesprawiedliwość, ale są kamienie bardziej sprawiedliwe i bardziej niesprawiedliwe. Ten performance dedykuję polskim rzeźbiarzom.
Akcja "Sprawiedliwość kamieni" była swego rodzaju komentarzem do miejsca rzeźby, szczególnie pomnikowej w aparacie propagandowym władz PRL i sposobu wyboru artystów wykonujących te prace.