Wmordemodern

Galeria Piwna 20/26, Warszawa,
28 stycznia 1989

Wystąpienie było wyrazem sprzeciwu artysty wobec prądów intelektualnych i artystycznych ogólnie określanych mianem postmodernizmu.
Warpechowski wygłosił własny tekst oraz przedstawił instalację składającą sie z trzech części:

1. konceptualnej – rzeźba-kamień z napisem "Koncert II"
2. modernistycznej – forma wykuta z żelaza odnosząca sie do batutu lub rąk dyrygenta
3. obraz olejny przedstawiający krzyczące twarze (rodząca kobieta, "śpiewak rockowy", czaszka)

Dodatkowo instalacji towarzyszył nagrany na taśmie magnetofonowej krzyk artysty.
Po odczytaniu tekstu performer namalował na swoim obrazie duży czarny kwadrat.