Woda

Biuro Poezji, Warszawa,
1972

Performance ten inaugurował działalność Biura Poezji Andrzeja Partuma - autorskiej galerii, miejsca prezentacji niezależnej artystów oraz jednego z ośrodków międzynarodowego ruchu mail-art. Tam po raz pierwszy Warpechowski wykorzystał w swojej akcji żywą rybę, która leżała na planszy z napisem WODA (WATER). Zwierzę trzepotało sygnalizując brak niezbędnego mu do życia płynu, a tymczasem publiczność otrzymała od artysty szklanki z zimną czystą wodą i prośbą o zwrócenie uwagi na jej smak.

Zobacz też: #9, #12